Đèn Plasma

Điểm khác biệt với các sản phẩm đang có mặt trên thị trường:

  • Chỉ bắn tia điện khi chạm tay vào quả cầu
  • Chỉ bắn tia điện khi bạn thật sự khỏe mạnh

Bài liên quan: Bài xem nhiều:
Liên hệ