Giới truyền thông giới thiệu chương trình Tái chế học đường

Phóng viên báo Pháp luật online: "Nguyên nhân từ đâu chị lại nghĩ đến dự án này, chương trình này? Vì sao chị muốn hợp tác với chú Thơm?Chương trình có nhận được tài trợ của tổ chức nào không? ....."

http://tv.plo.vn/nguoi-tu-te/ong-tong-van-thom-vua-hoi-sinh-rac-thai-803580.html 

Bài liên quan: Bài xem nhiều:
Liên hệ